IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU POSLOVANJA PREK MEDMREŽJA V SKLADU Z VELJAVNO ZAKONODAJO

Strežnik na katerem se nahaja spletna trgovina BIKEC.SI, se nahaja v kolokacijskem prostoru družbe, AVANT.SI d.o.o na lokaciji Poslovna cona A 49, 4208 Šenčur. Prostori se zaklepajo in so varovani z alarmom.

1. Fizično varovanje

Fizično varovanje opravljajo operaterji za nadzor omrežja ter družba za varovanje.

    1.1. Operater službe za nadzor omrežja

V sklop delovnih obveznosti zaposlenih na delovnem mestu. Operaterja službe za nadzor omrežja sodi tudi vsakodnevno preverjanje izvajanja določenih varnostnih ukrepov.

        1.1.2 Namen in cilj dela operaterja službe za nadzor omrežja

Služba za nadzor omrežja je zaradi namena zagotavljanja neprekinjenega (tehničnega) delovanja omrežja družbe AVANT.SI objekta prisotna 24 ur na dan, vse dni v letu, ter je posledično zadolžena zagotoviti izvajanje določenih varnostnih ukrepov za preprečevanje uničenja, poškodovanja, tatvine in drugih oblik škodljivega delovanja.

        1.1.3 Fizično varovanje

Dežurni operater službe za nadzor omrežja izvaja ukrep obhodnega varovanja vsak dan ob 23. uri zvečer in 7. uri zjutraj.

        1.1.4 Naloge oz. pooblastila dežurnega Operaterja službe za nadzor omrežja

Dežurni Operater službe za nadzor omrežja:

 • preveri ali so protivlomna vrata zaklenjena in alarmni sistem za varovanje vključeni,
 • preveri prisotnost zaposlenih ob 23. uri in vključi alarmni sistem v teh prostorih (če ta še ni vključen), če zaposleni niso več prisotni oziroma v nasprotnem primeru obvesti varnostno nadzorni center družbe za varovanje, da alarm ne bo vklopljen ob 23. uri,
  • v primeru zaznave nepravilnosti v delovanju varnostnih ukrepov ali v primeru odkritja kršitev varnostnih postopkov ali zaznave nepooblaščenega dostopa nemudoma obvesti varnostno službo.
  • operater službe za nadzor omrežja v nobenem primeru ni pooblaščen ali dolžan, katerikoli osebi omejiti gibanje ali uporabiti sredstva za vklepanje oziroma uporabi fizično silo.
  • operater službe za nadzor omrežja ne nosi strelnega orožja.
    1.2. Družba za varovanje

Družba za varovanje opravlja naslednje storitve:

 • sprejem signalov s sistema za javljanje vloma iz objekta naročnika, s sprejemnikom na dežurnem centru družbe za varovanje, o storitve varnostno nadzornega centra, skladno z odzivnim sporazumom,
 • intervencijo na objektu po sprejemu alarma vloma, ki jo izvajajo ustrezno usposobljeni in opremljeni varnostniki – interventi, v skladu z veljavnimi predpisi,
 • ukrepanje na objektu v skladu s svojimi obvestili in načrtom varovanja.
 • Skladno z omenjeno pogodbo, je družba za varovanje obveza na, da bo zagotavljanje stalne pripravljenosti za detekcijo alarma in intervencijo v času, ko je alarmni sistem vklopljen.

Družba za varovanje po lastni presoji izvaja preventivne zunanje obhode objekta in preglede ožje okolice objekta po naključnem časovnem programu (časovne poti obhoda so naključno določene), s ciljem varovati kolokacijski prostor družbe AMIS d.o.o. Na obhodih varnostnik ugotavlja stanje oken, vhodnih vrat v objekt (ključavnice, zapahi, steklene površine). Preverja, če so okna in vrata dobro zaprta, zaklenjena in nepoškodovana.

2. Področje tehničnega varovanja

Vstop v območje, kjer se nahaja strežnik je varovan s protivlomnimi vrati, nameščeni so magnetni senzorji, ki zaznajo odprtost in nasilno odpiranje vrat, ter senzorji za zaznavanje gibanja v prostoru. Za vstop v prostor je potrebno vnesti kodo v kodirno napravo, ki je nameščena pred vrati oziroma vhodom v upravno območje. Vsi dostopi v prostor se beležijo in v primeru, da se sproži alarm, je ta anzaz v varnostno nadzornem centru (VNC) družbe za varovanje.

NA STRANI BIKEC.SI JE ISKANJE IN PLAČILO ZAŠČITENO Z VARNO POVEZAVO

VARNO (SSL PROTOKOL).

Secure Sockets Layer (kratica SSL) je kriptografski protokol, ki omogoča varno komunikacijo na medmrežju, na primer pri brskanju po spletu in pri delovanju spletnih trgovin, kjer se pojavlja potreba po prenosu podatkov zaupne narave (npr. osebni podatki in številke kreditnih kartic). Za uporabo varne povezave preko https protokola, je na strežniku, kjer gosti BIKEC.SI, nameščen SSL certifikat.

VARNOST IN PRAVICA DO ZASEBNOSTI

Skrbno varujemo vaše podatke pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem. Vse podatke, pridobljene preko spletne trgovine, ponudnik uporablja le za lastno uporabo in jih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Ponudnik podatkov, posredovanih s strani kupcev, ne bo razkrival tretjim osebam, temveč jih bo koristil le v namene lastne rabe, za informiranje o ponudbi in novostih,…

Podatke strank ponudnik hrani trajno in jih uporablja dokler stranka ne zahteva drugače.

V primeru “vdora” v bazo oz. v računalniški sistem ponudnik ne nosi odgovornosti za nastale posledice.